Các nguyên tắc bảo mật thông tin Khách hàng

 

Để đảm bảo tính bảo mật thông tin khách hàng, Công ty TNHH Sự kiện & Truyền thông Tín Phát luôn thực hiện các nguyên tắc sau:

 

  1. Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến sự kiện giữa khách hàng và Công ty TNHH Sự kiện & Truyền thông Tín Phát
  1. Sử dụng thông tin của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.
  1. Không tiết lộ thông tin cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
  1. Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên công ty.
  1. Những cá nhân hoặc bên thứ ba có nhiệm vụ hoặc cần sử dụng thông tin của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Công ty TNHH Sự kiện & Truyền thông Tín Phát hoặc các yêu cầu khách hàng đề ra.

 

bao-mat-thong-tin-tinphat

Liên hệ với chúng tôi

0912.398.171
popup

Số lượng:

Tổng tiền: